Політика конфіденційності


УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Інформація, що не підлягає розголошенню – будь-яка інформація, відомості, які передаються (повідомляються, надаються) однією Стороною іншій в письмовому та/або електронному вигляді, і визначена Стороною, що передає (повідомляє) як Інформація, що не підлягає розголошенню, включаючи всі ідеї, удосконалення, винаходи, методології, роботи й інші інновації будь-якого характеру, які були винайдені, придумані, розроблені, здійснені або втілені Стороною, що їх повідомляє, комерційної таємниці або ж мають інший юридичний захист (включаючи, але не обмежуючись, інформацію про промисловий, науковий і комерційний досвід Сторін, інформацію щодо керування, структури й особливостей діяльності Сторони, формул, способів, баз даних, планів щодо маркетингу й нової продукції, виробництва, способів рекламування, упакування й маркетингу, маркетингових планів, планів щодо продукції, технічних планів, стратегії ведення бізнесу, інформацію щодо стратегічних союзників і партнерів, фінансову інформацію, відомості технічного характеру, методології й способи, прогнози, інформацію про персонал Сторони, списки споживачів, комерційні таємниці, властивості, специфікації, інформацію про потенційних і фактичних споживачів, постачальників, замовників, клієнтів, конфіденційну інформацію, а також усі інші види документації, які передаються однією Стороною іншій).

2. Кожна Сторона зобов'язана зберігати конфіденційність щодо Інформації, що не підлягає розголошенню, якою Сторони обмінюються в ході виконання цього Договору, зобов'язуються не розголошувати таку Інформацію, що не підлягає розголошенню, як ту, що отримано однією Стороною від іншої, так і ту, що буде отримана ними протягом строку дії цього Договору, а також стосовно умов підготовки, узгодження, укладення, виконання, розірвання цього Договору й інших умов даного Договору.

3. Інформація, на яку не поширюється дія цієї статті:

3.1. інформація, що визначена законодавством як відкрита інформація або як така, що не є комерційною таємницею, конфіденційною інформацією, інформацією з обмеженим доступом;

3.2. інформація, що є або стала загальновідомою не у зв'язку з неправомірними діями якої-небудь зі Сторін, у зв'язку з належним виконанням Стороною своїх зобов'язань, встановлених цим Договором і/або чинним законодавством України;

3.3. інформація, розкриття якої необхідно у зв'язку з вимогами законодавства або з вимогами, установленими в результаті судового або адміністративного процесу або будь-яким судовим, урядовим, законодавчим актом. Сторони домовились повідомляти одна одній про настання таких випадків протягом 1 (одного) робочого дня.

4. Інформація, що не підлягає розголошенню кожної зі Сторін і всі відповідні права залишаються виключною власністю такої Сторони. Кожна зі Сторін визнає, що передання (повідомлення, надання) Інформації, що не підлягає розголошенню, не повинне тлумачитися як надання певних прав, за ліцензією або на якій-небудь іншій основі, щодо будь-якої Інформації, що не підлягає розголошенню, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Жодна із сторін не має зобов'язань щодо розголошення своєї Інформації, що не підлягає розголошенню, іншій Стороні.

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website